Γενικές πληροφορίες σεμιναρίων

Γενικές πληροφορίες σεμιναρίων

(ημερομηνίες, ωράριο και τόπος διεξαγωγής, πρώτη συνάντηση, επίπεδο συμμετεχόντων)

ΔΙΑΜΟΝΗ

ΔΙΑΜΟΝΗ

(χώρος κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια εντός και εκτός χωριού)

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

(καφενεία, μπακάλικα, μαγειρείο)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

(καράβι, λεωφορείο, αεροπλάνο, ταξί)